Englisch A2 - Fortgeschrittene Englisch A2 - Fortgeschrittene
Englisch A2 - Fortgeschrittene
9

Mit diesem Kurs gehen Sie das nächste Niveau A2 an!

3 Module
Gewählter Termin
17.04.2023 - 10.07.2023 Abends
Präsenzkurs
WIFI Innsbruck Campus
238,00 EUR

Mo, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23115032
4 weitere Termine
26.09.2023 - 12.12.2023 Abends
Präsenzkurs
WIFI Innsbruck Campus
Verfügbar
249,00 EUR
Ansicht erweitern

Di, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23115013

Di, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23115023

Mo, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23115033

Mi, 18:30-20:45
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Bahnhofstraße 11
6130 Schwaz

Kursnummer: 23115803
26.09.2023 - 12.12.2023 Abends
Präsenzkurs
WIFI Innsbruck Campus
Verfügbar
249,00 EUR
Ansicht erweitern

Di, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23113013

Mi, 18:30-20:45
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Bahnhofstraße 11
6130 Schwaz

Kursnummer: 23113803

Di, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23113023

Mi, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23113033
26.09.2023 - 12.12.2023 Abends
Präsenzkurs
WIFI Innsbruck Campus
Verfügbar
249,00 EUR
Ansicht erweitern

Di, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23114013

Mo, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23114023

Mi, 18:30-20:45
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Bahnhofstraße 11
6130 Schwaz

Kursnummer: 23114803

Di, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23114033
Gewählter Termin
17.04.2023 - 10.07.2023 Abends
Präsenzkurs
WIFI Innsbruck Campus
238,00 EUR

Mo, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23115032
3 weitere Termine
20.09.2022 - 13.12.2022 Abends
Präsenzkurs
WIFI Innsbruck Campus
238,00 EUR

Di, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23115012

Di, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23115022

Mi, 18:30-20:45
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Bahnhofstraße 11
6130 Schwaz

Kursnummer: 23115802
19.09.2022 - 05.12.2022 Abends
Präsenzkurs
WIFI Innsbruck Campus
FIX-Starter
238,00 EUR

Mo, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23113012