Englisch A2 - Fortgeschrittene Englisch A2 - Fortgeschrittene
Englisch A2 - Fortgeschrittene
9

Mit diesem Kurs gehen Sie das nächste Niveau A2 an!

3 Module
26.09.2023 - 12.12.2023 Abends
Präsenzkurs
WIFI Innsbruck Campus
Verfügbar
249,00 EUR
Ansicht erweitern

Di, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23113013

Mi, 18:30-20:45
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Bahnhofstraße 11
6130 Schwaz

Kursnummer: 23113803

Di, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23113023

Mi, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23113033
26.09.2023 - 12.12.2023 Abends
Präsenzkurs
WIFI Innsbruck Campus
Verfügbar
249,00 EUR
Ansicht erweitern

Di, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23114013

Mo, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23114023

Mi, 18:30-20:45
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Bahnhofstraße 11
6130 Schwaz

Kursnummer: 23114803

Di, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23114033
26.09.2023 - 12.12.2023 Abends
Präsenzkurs
WIFI Innsbruck Campus
Verfügbar
249,00 EUR
Ansicht erweitern

Di, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23115013

Di, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23115023

Mo, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23115033

Mi, 18:30-20:45
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Bahnhofstraße 11
6130 Schwaz

Kursnummer: 23115803
19.09.2022 - 05.12.2022 Abends
Präsenzkurs
WIFI Innsbruck Campus
FIX-Starter
238,00 EUR

Mo, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23113012

Mi, 18:30-20:45
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Bahnhofstraße 11
6130 Schwaz

Kursnummer: 23113802

Di, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23113022

Mi, 18:00-20:15
Kursdauer: 30 Lehreinheiten
Stundenplan

Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck

Kursnummer: 23113032